از ابتدای سال تاکنون بالغ بر 18 نفر در بنگاه های اقتصادی این شهرستان در طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی در حال آموزش می باشند


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گمیشان،کسلخه رئیس این مرکز گفت: در راستای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی موضوع مصوبات 15/11/1395و12/12/1396و دستورالعمل های بعد آن و تعهد 50 نفری ابلاغ شده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در سال 98، برنامه ریزی لازم جهت تحقق تعهد تعیین شده پیش بینی و اقدامات لازم انجام داده شد.
وی افزود: در حال حاضر تعداد 5 بنگاه در پرتال جامع سازمان ثبت گردید که تعداد 18نفر مهارت آموز در حال اشتغال و آموزش در بنگاه های اقتصادی می باشند و در پایان هر دوره آموزشی برای مهارت آموز پس از موفقیت در آزمون گواهینامه فنی حرفه ای صادر می شود تا بتواند از تسهیلات بعدی آن بهره مند شود.
 
تعداد بازدید کل :‌440
دوشنبه 3 آذر سال 1399
مصادف با 1442/04/07 هجری قمری
مصادف با 2020/11/23 میلادی

: مناسبت امروز
-