کارگاه آموزشی صنایع دستی جهت ارتقاء و توانمند سازی زنان آسیب دیده ناشی از سیل برگزار گردید


با همکاری دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان ، موسسه خیریه زنجیره نور امید گرگان و شهرداری سیمین شهر کارگاه آموزشی صنایع دستی توسط مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان گمیشان در مرکز سیمین شهر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گمیشان ، ایوب کسلخه رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گمیشان گفت : با توجه به سیل اخیری که در شهرستان گمیشان رخ داد ؛ در راستای اجرای طرح توانمند سازی زنان شاغل و آسیب دیده ناشی از سیل ، طرح مذکور توسط دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان و موسسه خیریه زنجیره نور امید گرگان با همکاری شهرداری سیمین شهر اجرا و مهارت های عملی با همکاری این مرکز در رشته صنایع دستی در مرکز سیمین شهر اقدام گردید.

وی افزود  : هدف از این طرح توانمند سازی و ارتقاء سطح مهارت زنان سرپرست خانوار و یا زنانی که قبل از سیل در این حوزه شاغل و با آسیب جدی ناشی از سیل روبرو شده اند؛ می باشد تا ضمن ارتقاء سطح مهارتی خود از آموزش های لازم بتوانند مجددا در جامعه نسبت به فعالیت های شغلی با توجه به حمایت های ارگان های دخیل و پشتیبان اقدام نمایند.

 
تعداد بازدید کل :‌510
جمعه 2 مهر سال 1400
مصادف با 1443/02/16 هجری قمری
مصادف با 2021/09/24 میلادی

: مناسبت امروز
-