بیش از 70 دوره آموزشی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گمیشان اجرا شده است


ایوب کسلخه رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گمیشان از اجرای 72 دوره آموزشی در 12 ماهه سال 98 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گمیشان، کسلخه رئیس مرکز گفت: در 12 ماهه سال 98، 72 دوره آموزشی برای 888 نفر که از این تعداد 521 نفر مرد و 367 نفر زن بوده است اجرا شده است.
وی افزود: در حوزه ثابت تعداد 506 نفر در قالب 35 دوره آموزشی ، در حوزه روستایی 242 نفر در قالب 14 دوره آموزشی، در حوزه پادگان 30 نفر در قالب 2 دوره آموزشی، در حوزه مهارت آموزی در محیط کار واقعی 49 نفر در قالب 18 دوره آموزشی و در سایر حوزه ها 61 نفر در قالب 3 دوره آموزشی می باشد.
 
تعداد بازدید کل :‌424
جمعه 2 مهر سال 1400
مصادف با 1443/02/16 هجری قمری
مصادف با 2021/09/24 میلادی

: مناسبت امروز
-