بیش از 40 دوره آموزشی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گمیشان اجرا شده است


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان گمیشان،محمد گلی پور رئیس مرکز گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری 44 دوره آموزشی برای 248 نفر در مرکز آموزش فنی وحرفه ای گمیشان برگزار شد.
وی گفت: از این تعداد مهارت آموختگان 69درصد مرد و 31درصد زن بودند.
گلی پور افزود: در حوزه های ثابت شهری 16 دوره آموزشی برای 155 نفر، درحوزه روستایی 7 دوره آموزشی برای 43 نفر و در حوزه مهارت آموزی در محیط کار واقعی 18 دوره آموزشی برای 50 نفر آموزش های مهارتی ارائه شده است.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گمیشان همچنین گفت: از این تعداد در خوشه صنعت 153نفر، خوشه فرهنگ و هنر 48 نفر ، خوشه کشاورزی 10نفر و در خوشه خدمات 37 نفر آموزش مهارتی را فرا گرفتند.


 
تعداد بازدید کل :‌408
پنج شنبه 1 مهر سال 1400
مصادف با 1443/02/15 هجری قمری
مصادف با 2021/09/23 میلادی

: مناسبت امروز
-